همه چیز در مورد دستگاه تمام دیجیتال تولید لیوان کاغذی ایرانی

گروه صنعتی پرشین کاپ اندیشه مفتخر است در راستای اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران و در جهت خودکفایی اولین دستگاه تمام دیجیتال ایرانی تولید لیوان کاغذی با سرعت 60 عدد لیوان در دقیقه را با استفاده از آخرین فن آوری موتورهای سروو (Servo) با صفحه کنترل تاچ اسکرین و با کیفیتی غیر قابل مقایسه با نمونه های چینی را بزودی به بازار فروش عرضه نماید . دستگاه مراحل پایانی خود را طی میکند و پس از تستهای نهایی در همین سایت در معرض نمایش و فروش قرار خواهد گرفت.

مشخصات دستگاه:

سرعت دستگاه : 60 عدد لیوان در دقیقه

قالب: 9 انس

صفحه کنترل : تاچ اسکرین HMI

وزن: یک تن

برق: تک فاز PLC

موتور: 8 عدد Servo

امکان ریست کردن دستگاه هنگام مواجه شدن با مشکل تایم دستگاه

بروز رسانی دستگاه از طریق اینترنت

نحوه کنترل موتور های دستگاه توسط PLC

و امکان پشتیبانی و خدمات رسانی در اسرع وقت با استفاده از کارشناسان مجرب

 

.......................................................................................................................................................................

دستگاه تولید لیوان کاغذی ایرانی.دستگاه تولید لیوان کاغذی ساخت داخل.دستگاه لیوان کاغذی ایرانی.دستگاه تولید لیوان ایرانی.دستگاه ایرانی.لیوان کاغذی.دستگاه لیوان کاغذی.تولید دستگاه لیوان کاغذی.سازنده اولین دستگاه تولید لیوان.سازنده دستگاه لیوان کاغذی.دستگاه تولید لیوان کاغذی ایرانی.دستگاه تولید لیوان کاغذی ساخت داخل.دستگاه لیوان کاغذی ایرانی.دستگاه تولید لیوان ایرانی.دستگاه ایرانی.لیوان کاغذی.دستگاه لیوان کاغذی.تولید دستگاه لیوان کاغذی.سازنده اولین دستگاه تولید لیوان.سازنده دستگاه لیوان کاغذی.دستگاه تولید لیوان کاغذی ایرانی.دستگاه تولید لیوان کاغذی ساخت داخل.دستگاه لیوان کاغذی ایرانی.دستگاه تولید لیوان ایرانی.دستگاه ایرانی.لیوان کاغذی.دستگاه لیوان کاغذی.تولید دستگاه لیوان کاغذی.سازنده اولین دستگاه تولید لیوان.سازنده دستگاه لیوان کاغذی.دستگاه تولید لیوان کاغذی ایرانی.دستگاه تولید لیوان کاغذی ساخت داخل.دستگاه لیوان کاغذی ایرانی.دستگاه تولید لیوان ایرانی.دستگاه ایرانی.لیوان کاغذی.دستگاه لیوان کاغذی.تولید دستگاه لیوان کاغذی.سازنده اولین دستگاه تولید لیوان.سازنده دستگاه لیوان کاغذی.دستگاه تولید لیوان کاغذی ایرانی.دستگاه تولید لیوان کاغذی ساخت داخل.دستگاه لیوان کاغذی ایرانی.دستگاه تولید لیوان ایرانی.دستگاه ایرانی.لیوان کاغذی.دستگاه لیوان کاغذی.تولید دستگاه لیوان کاغذی.سازنده اولین دستگاه تولید لیوان.سازنده دستگاه لیوان کاغذی.دستگاه تولید لیوان کاغذی ایرانی.دستگاه تولید لیوان کاغذی ساخت داخل.دستگاه لیوان کاغذی ایرانی.دستگاه تولید لیوان ایرانی.دستگاه ایرانی.لیوان کاغذی.دستگاه لیوان کاغذی.تولید دستگاه لیوان کاغذی.سازنده اولین دستگاه تولید لیوان.سازنده دستگاه لیوان کاغذی.دستگاه تولید لیوان کاغذی ایرانی.دستگاه تولید لیوان کاغذی ساخت داخل.دستگاه لیوان کاغذی ایرانی.دستگاه تولید لیوان ایرانی.دستگاه ایرانی.لیوان کاغذی.دستگاه لیوان کاغذی.تولید دستگاه لیوان کاغذی.سازنده اولین دستگاه تولید لیوان.سازنده دستگاه لیوان کاغذی.دستگاه تولید لیوان کاغذی ایرانی.دستگاه تولید لیوان کاغذی ساخت داخل.دستگاه لیوان کاغذی ایرانی.دستگاه تولید لیوان ایرانی.دستگاه ایرانی.لیوان کاغذی.دستگاه لیوان کاغذی.تولید دستگاه لیوان کاغذی.سازنده اولین دستگاه تولید لیوان.سازنده دستگاه لیوان کاغذی.دستگاه تولید لیوان کاغذی ایرانی.دستگاه تولید لیوان کاغذی ساخت داخل.دستگاه لیوان کاغذی ایرانی.دستگاه تولید لیوان ایرانی.دستگاه ایرانی.لیوان کاغذی.دستگاه لیوان کاغذی.تولید دستگاه لیوان کاغذی.سازنده اولین دستگاه تولید لیوان.سازنده دستگاه لیوان کاغذی.دستگاه تولید لیوان کاغذی ایرانی.دستگاه تولید لیوان کاغذی ساخت داخل.دستگاه لیوان کاغذی ایرانی.دستگاه تولید لیوان ایرانی.دستگاه ایرانی.لیوان کاغذی.دستگاه لیوان کاغذی.تولید دستگاه لیوان کاغذی.سازنده اولین دستگاه تولید لیوان.سازنده دستگاه لیوان کاغذی.دستگاه تولید لیوان کاغذی ایرانی.دستگاه تولید لیوان کاغذی ساخت داخل.دستگاه لیوان کاغذی ایرانی.دستگاه تولید لیوان ایرانی.دستگاه ایرانی.لیوان کاغذی.دستگاه لیوان کاغذی.تولید دستگاه لیوان کاغذی.سازنده اولین دستگاه تولید لیوان.سازنده دستگاه لیوان کاغذی.دستگاه تولید لیوان کاغذی ایرانی.دستگاه تولید لیوان کاغذی ساخت داخل.دستگاه لیوان کاغذی ایرانی.دستگاه تولید لیوان ایرانی.دستگاه ایرانی.لیوان کاغذی.دستگاه لیوان کاغذی.تولید دستگاه لیوان کاغذی.سازنده اولین دستگاه تولید لیوان.سازنده دستگاه لیوان کاغذی.دستگاه تولید لیوان کاغذی ایرانی.دستگاه تولید لیوان کاغذی ساخت داخل.دستگاه لیوان کاغذی ایرانی.دستگاه تولید لیوان ایرانی.دستگاه ایرانی.لیوان کاغذی.دستگاه لیوان کاغذی.تولید دستگاه لیوان کاغذی.سازنده اولین دستگاه تولید لیوان.سازنده دستگاه لیوان کاغذی.دستگاه تولید لیوان کاغذی ایرانی.دستگاه تولید لیوان کاغذی ساخت داخل.دستگاه لیوان کاغذی ایرانی.دستگاه تولید لیوان ایرانی.دستگاه ایرانی.لیوان کاغذی.دستگاه لیوان کاغذی.تولید دستگاه لیوان کاغذی.سازنده اولین دستگاه تولید لیوان.سازنده دستگاه لیوان کاغذی.